Khung giờ giao dịch chứng khoán là mấy giờ theo giờ việt nam

Khung giờ giao dịch chứng khoán là mấy giờ theo giờ việt nam - Avatar

Đầu tư chứng khoán là cả quá trình nghiên cứu sau đó ra quyết định chọn loại chứng khoán nào, số lượng bao nhiêu, thời gian giao dịch khi nào. Từ đó, nhà đầu tư dự đoán khoảng lợi nhuận hoặc trường hợp xấu nhất thì lỗ bao nhiêu. Tất cả quá trình đều có tính toán mức độ hợp lý nhất định. Cùng kinhdoanhtaichinh.net theo dõi khung giờ giao dịch chứng khoán, quy định thời gian đặt lệnh theo giờ việt nam nhé

1. Khung giờ giao dịch chứng khoán?

Ba sàn HoSE, HNX và UPCoM đều giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ dịp lễ Tết theo quy định.

Các sàn bắt đầu giao dịch từ 9h (trừ sản phẩm hợp đồng tương lai giao dịch từ 8h45), nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h và đóng cửa lúc 15h.

Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể đặt lệnh khi sàn chưa mở cửa. Trong trường hợp này lệnh sẽ ở trạng thái "chờ gửi", sau đó có giá trị suốt thời gian giao dịch. Các lệnh đặt trong buổi sáng chưa khớp, khớp một phần và chưa huỷ thì sẽ tiếp tục có hiệu lực trong các đợt khớp lệnh buổi chiều.

2. Khung giờ giao dịch chứng khoán cụ thể như sau:

Tại HoSE, 15 phút đầu tiên là phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (ATO), được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và bán tại một thời điểm nhất định. Giá thực hiện là giá có khối lượng giao dịch lớn nhất. Nhà đầu tư không được huỷ hay sửa lệnh trong khung giờ này.

Sau đó đến 14h30 là thời gian khớp lệnh liên tục, thực hiện theo nguyên tắc so khớp lệnh mua và bán ngay khi đưa vào hệ thống giao dịch thay vì cộng dồn và chờ đến một thời điểm nhất định. Các lệnh có mức giá tốt nhất (mua cao, bán thấp) được ưu tiên thực hiện trước.

14h30 đến 14h45 là phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC) với nguyên tắc tương tự ATO. 15 phút cuối phiên là thời gian dành riêng cho các giao dịch thoả thuận dù trước đó nhà đầu tư vẫn được mua bán thoả thuận.

HNX không có phiên ATO nên ngay khi mở cửa giá sẽ được khớp liên tục. Từ 14h30 đến 14h45 là phiên ATC. 15 phút còn lại là phiên khớp lệnh sau giờ theo nguyên tắc mua hoặc bán chứng khoán tại giá đóng cửa.

UPCoM chỉ có phương thức khớp lệnh định kỳ suốt phiên từ 9h đến 15h, trừ giờ nghỉ trưa.

3. Khung giờ giao dịch chứng khoán VPS?

STT

Sản phẩm/ Dịch vụ

Thông tin chi tiết

1

Chuyển tiền

Các giao dịch Chuyển tiền được thực hiện từ 00:00 đến 16:30 và 20:30 - 24:00 các ngày làm việc, 00:00 - 24:00 các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ.

2

Ứng trước tiền bán

Các giao dịch Ứng trước tiền bán được thực hiện từ 07:30 đến 16:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ).

Lưu ý: Hệ thống sẽ tạm thời gián đoạn dịch vụ Ứng trước tiền bán từ 15:00 – 15:40 để xử lý dữ liệu.

3

Chuyển khoản chứng khoán

Các giao dịch Chuyển khoản chứng khoán được thực hiện từ 07:30 đến 16:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ)

4

Đặt lệnh Chứng khoán cơ sở (Ngoài giờ)

Các giao dịch đặt lệnh ngoài giờ được thực hiện từ 17:00 – 06:30 các ngày làm việc, 00:00 - 24:00 các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ. Thông tin đặt lệnh sẽ được ghi nhận trong phiên giao dịch kế tiếp.

5

Đặt lệnh Chứng khoán phái sinh

Các giao dịch đặt lệnh phái sinh được thực hiện từ 08:05 – 14:45 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

6

Rút ký quỹ

Các giao dịch rút ký quỹ được thực hiện từ 08:00 – 16:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Lưu ý: Từ 14h45 đến 14h50, giao dịch rút ký quỹ có thể chậm hơn bình thường do quá trình xử lý lệnh khớp cuối phiên từ phía VSD. Quý khách vui lòng kiểm tra lại sau giao dịch hoặc cân nhắc thực hiện vào khung giờ khác.

7

Nộp ký quỹ

Các giao dịch nộp ký quỹ được thực hiện từ 08:00 – 16:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

 

Lưu ý: Từ 14h45 đến 14h50, giao dịch nộp ký quỹ có thể chậm hơn bình thường do quá trình xử lý lệnh khớp cuối phiên từ phía VSD. Quý khách vui lòng kiểm tra lại sau giao dịch hoặc cân nhắc thực hiện vào khung giờ khác.

8

Trái phiếu

Các giao dịch Trái phiếu được thực hiện từ 08:05 đến 17:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

9

Money Market (MM)

Các giao dịch MM được thực hiện từ 08:05 đến 17:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

10

Tiền gửi tại Ngân hàng thương mại (Tất cả các Ngân hàng trừ TPBank)

Sản phẩm tiền gửi tại Ngân hàng thương mại được giao dịch từ 08:30 đến 15:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

11

Tiền gửi tại TPBank

Sản phẩm tiền gửi tại TPBank được giao dịch với thời gian quy định như sau:

  • Gửi tiền: Từ 08:30 đến 15:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ)
  • Tất toán: Từ 08:30 đến 11:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

4. Giờ giao dịch chứng khoán VNDIRECT

 

 Phương Thức Giao Dịch

Giờ Giao Dịch

Lệnh sử dụng

 Khớp lệnh định kỳ mở cửa 

9h00’ đến 9h15’

ATO, LO

 Khớp lệnh liên tục I 

9h15’ đến 11h30’

LO, MP

 Nghỉ giữa phiên

11h30’ đến 13h00’

 

 Khớp lệnh liên tục II 

13h00’ đến 14h30’

LO, MP

 Khớp lệnh định kỳ đóng cửa 

14h30’ đến 14h45’

ATC, LO

 Giao dịch thỏa thuận

09h00’ đến 15h00'

 

5. Giờ giao dịch chứng khoán HSX

Giờ Giao Dịch

Phương Thức Giao Dịch

Lệnh sử dụng (*)

9h00 - 9h15

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

ATO, LO

Không được sửa lệnh/hủy lệnh

9h15 - 11h30

Khớp lệnh liên tục I

LO, MP

Được sửa lệnh/hủy lệnh

11h30 - 13h00

Nghỉ giữa phiên

 

13h00 - 14h30

Khớp lệnh liên tục II

LO, MP

Được sửa lệnh/hủy lệnh

14h30 - 14h45

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

ATC, LO

Không được sửa lệnh/hủy lệnh

9h00 - 11h30 & 13h00 - 15h00

Giao dịch thỏa thuận

Lệnh thỏa thuận

 

6. Giờ giao dịch chứng khoán HNX

Giờ Giao Dịch

Phương Thức Giao Dịch

Lệnh sử dụng (*)

9h00 - 11h30

Khớp lệnh liên tục I

LO, MTL, MOK, MAK

Được hủy/ sửa lệnh

11h30 - 13h00

Nghỉ giữa phiên

 

13h00 - 14h30

Khớp lệnh liên tục II

LO, MTL, MOK, MAK

Được hủy/ sửa lệnh

14h30 - 14h45

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

ATC, LO

Không được hủy/ sửa lệnh

14h45 - 15h00

Khớp lệnh sau giờ

PLO

Không được hủy/ sửa lệnh

9h00 - 11h30 & 13h00 - 15h00

Khớp lệnh thỏa thuận

Lệnh thỏa thuận

7. Giờ giao dịch chứng khoán phái sinh?

Giờ Giao Dịch

Phương Thức Giao Dịch

Lệnh sử dụng (*)

8h45 – 9h00

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

ATO, LO

Không được hủy lệnh

9h00 – 11h30

Khớp lệnh liên tục phiên sáng

LO, MOK, MAK, MTL

Được hủy lệnh

11h30 - 13h00

Nghỉ giữa phiên

 

13h00 - 14h30

Khớp lệnh liên tục phiên chiều

LO, MTL, MOK, MAK

Được hủy lệnh

14h30 - 14h45

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

ATC, LO

Không được hủy lệnh

8h45 - 11h30 & 13h00 - 14h45

Giao dịch thỏa thuận

Lệnh thỏa thuận

8. Giải nghĩa các từ viết tắt trong chứng khoán?

ATO/ ATC: là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa/ đóng cửa; không ghi mức giá cụ thể, ghi ATO/ ATC; được ưu tiên trước lệnh LO khi so khớp lệnh và tự động hủy nếu không khớp.

LO - Lệnh giới hạn: là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn; ghi mức giá cụ thể; có hiệu lực cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

Lệnh thị trường: lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường; được sử dụng trong phiên khớp lệnh liên tục và sẽ bị hủy bỏ ngay sau khi nhập nếu không có LO đối ứng. Các loại lệnh thị trường:

MTL - lệnh thị trường giới hạn: là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ chuyển phần còn lại thành LO.

MOK - lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy: là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ hủy toàn bộ lệnh.

MAK - lệnh thị trường khớp và hủy: là lệnh thị trường được nhập vào nếu không được khớp hết sẽ hủy phần còn lại của lệnh.

ATC: là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa; không ghi giá cụ thể, ghi ATC; được ưu tiên trước lệnh LO khi so khớp lệnh và tự động hủy bỏ nếu không khớp.

PLO: là lệnh đặt mua/bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa; được sử dụng trong phiên giao dịch sau giờ và khớp ngay khi có lệnh đối ứng; tự động hủy bỏ sau khi kết thúc phiên giao dịch sau giờ. Lệnh PLO không được nhập vào hệ thống nếu không có lệnh khớp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Bình luận, Đặt câu hỏi?

 

Tin tức xem nhiều nhất

Top các mã cổ phiếu dầu khí đáng chú ý trên sàn 2022

27/12/2021

Năm 2022 được dự đoán sẽ là thời kỳ hoàng kim của thị trường chứng khoán, khi các chuyên gia hàng đầu ở Châu Âu đưa ra dự đoán chứng khoản ở khu vực châu Á sẽ lên ngôi. Ngay dưới đây Kinh doanh tài chính sẽ gợi ý cho các bạn các mã cổ phiếu dầu khí đáng chú ý, các mã cổ phiếu dầu khí tốt, đảm bảo an toàn và tiềm năng thu về lợi nhuận khủng trong năm nay để các bạn có thể lựa chọn và đầu tư. Hãy cùng theo dõi bài viết nhé!

Đầu tư cổ phiếu và giao dịch chứng khoán

22/12/2021

Đầu tư cổ phiếu là gì? Giao dịch chứng khoán là gì? Cùng kinh doanh tài chính tìm hiểu đầu tư cổ phiếu và giao dịch chứng khoán ở bài viết này nhé.

Có nên đầu tư chứng khoán? Nếu đầu tư chứng khoán thì nên đầu tư bao nhiêu tiền?

01/12/2021

Thay bằng việc có một khoản tiền tiết kiệm và mang đi gửi ngân hàng với lãi suất thấp. Thì kênh đầu tư chứng khoán sẽ giúp bạn có thể nhận được mức lãi suất cao hơn rất nhiều. Bởi vậy, giữa rất nhiều các kênh đầu tư hiện nay. Thì đầu tư vào chứng khoán luôn là một kênh tốt và hiệu quả.

Mirae asset chứng khoán? Mirae asset lừa đảo không?

06/09/2022

Mirae asset chứng khoán là gì? Mirae asset lừa đảo không? Thực hư chuyện này như thế nào chúng ta hãy cùng kinhdoanhtaichinh.net tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản chứng khoán TCBS nhanh, dễ thực hiện 2023?

16/02/2023

Rút tiền từ tài khoản chứng khoán TCBS - Bạn đã từng mở tài khoản chứng khoán, nạp tiền và sử dụng các dịch vụ của công ty chứng khoán. Nhưng một ngày nào đó bạn muốn rút tiền ra khỏi tài khoản vì nhiều lý do khác nhau. Bạn đang gặp vấn đề hoặc chưa biết cách trong việc rút tiền hay rút vốn ra khỏi tài khoản khiến bạn vướng vào nhiều rắc rối.

Cổ phiếu là gì? Những điều bạn cần biết trước khi đầu tư cổ phiếu?

16/02/2023

Cổ phiếu là gì? Có nên đầu tư vào cổ phiếu hay không? Đây chắc hẳn là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra khi mới tham gia đầu tư chứng khoán. Chính vì vậy trong bài viết dưới đây hãy cùng mình tìm hiểu về cổ phiếu, các đặc điểm của cổ phiếu và trả lời câu hỏi có nên đầu tư cổ phiếu hay không nhé!